Aneby Vatten&Miljö väljer WR Montör som leverantör.

Aneby Miljö & Vatten AB

Wr montör AB har fått uppdraget att säkra Anebys kraftvärmeverk med ett nytt områdesskydd, uppdraget innefattar montage av ca 400 Lpm stålnätspaneler samt 1 st motoriserad skjutgrind.