Bild från vår montageledare Charly från bullerskärmsmontage på E22:an, högsta betyg från beställaren Trafikverket