Bullerskärmar

Bullerskärmar

Buller definieras som störande och oftast oönskat ljud. Människan är biologiskt anpassad till en omgivning med minimalt buller. Buller kan orsaka fysiologiska förändringar, obehag och störningar, och barn påverkas vanligtvis mer än vuxna. Utomhus betraktas bullernivåer över 65 dB oftast som oacceptabla, och idealiskt sett bör de inte överstiga 55 dB.
Vägtrafikbuller består av ljud från däck och vägbeläggning, vindbrus samt fordonsljud från motorer och transmissionssystem, bland annat. Vid hastigheter över 50 km/tim är däckljudet den mest framträdande källan till buller. Buller från järnvägstrafik härstammar främst från kontakt mellan hjul och spår.

Vi på WR Montör assisterar i valet av lämpliga skärmar för att optimera ljudisoleringen.