Simrishamns hamn väljer WR Montör som leverantör

Wr Montör har fått i uppdrag att säkra hamnens infarter med nya högsäkerhetsgrindar.