Vårt projekt åt Aneby Vatten&miljö börjar bli klart.