WR Montör har av trafikverket fått uppdrag att säkra spårområdet längs nya söderåsbanan med ca 5000 Lpm suicidstaket.